عشق مادر به فرزند

عشق مادر به فرزند

در زلزله "سی چوان" چین ، وقتی گروه نجات یک زن جوان را زیر آوار پیدا کرد ، او مرده بود ، اما کمک رسانان زیر نور چراغ قوه ، چیز عجیبی دیدند !

زن با حالتی عجیب روی زمین زانو زده و حالت بدنش زیر فشار آوار کاملا تغییریافته بود.ناجیان تلاش می کردند جنازه او را بیرون بیاورند که گرمای موجودی ظریف را احساس کردند.چند ثانیه بعد ... سرپرست گروه نجات ، دیوانه وار فریاد زد : بیایید!

بیایید اینجا ! یک بچه اینجاست...

وقتی آوار از روی جنازه مادر کنار رفت ، نوزاد سه یا چهارماهه ای از زیر آن بیرون کشیده شد.نوزاد کاملا سالم و در خواب عمیقی بود.اودرخواب شیرینش نمی دانست چه فاجعه ای ، وطنش را ویران کرده و مادرش هنگام حفاظت از او ، قربانی شده است.

مردم وقتی بچه را بغل کردند ، یک تلفن همراه از لباسش به زمین افتاد که روی صفحه آن این پیام دیده می شد:

" عزیزم ، اگر زنده ماندی ، هیچ وقت فراموش نکن که مادرت با تمامی وجودش دوستت داشت ... "

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir