صدای زنگ تلفن

صدای زنگ تلفن

صدای تلفن، پسری را از خواب بیدار کرد؛ پشت خط مادرش بود!

پسر با عصبانیت گفت: چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟!

مادر گفت: بیست و پنج سال قبل در همین موقع شب، تو مرا از خواب بیدار کردی!

فقط خواستم بگویم :"تولدت مبارک...!"

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir