مرداب

مرداب

مرداب تنها بود و من تنهاتر

مرداب آرام بود ، و من هم در آرامش به او نظاره می کردم

مرداب ساکت بود و من را نیز سکوت فراگرفته

مرداب را دوست دارم

او بزرگ است ، آرام است ، و لی غمگین

و دل پردردی دارد

حتی تکان هم نمی خورد ، که اگر تکان بخورد و آرامشش بهم خورد

دیگرمرداب نیست

با همه اینها ، ناگهان از او بدم آمد ، متنفرشدم.

چون از بی تحرکی و بی تعصبی ، اورا لجن فراگرفته

مرداب تنها بود و من تنها تر

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir