تصویر آرامش

تصویر آرامش

پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل، آرامش را به تصویر بکشد.نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند.

آن تابلو ها ، تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب ، رودهای آرام ، کودکانی که در خاک می دویدند ، رنگین کمان در آسمان و قطرات شبنم بر روی گلبرگ گل سرخ.

پادشاه تمام تابلو ها را بررسی کرد ، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد.

اولی دریاچه آرامی بود که تصویر کوه های عظیم و آسمان آبی در آن منعکس شده بود.در جای جایش می شد ابرهای کوچک و سفید را دید و اگر دقیق نگاه می کردید ، در گوشه چپ دریاچه ، خانه کوچکی قرار داشت که پنجره اش باز بود و دود از دودکش آن بر می خاست که نشان می داد شام گرم و نرمی در حال آماده شدن است.

تصویر دوم هم کوه ها را نمایش می داد ، اما کوه ها ناهموار و قلّه های آنها تیز و دندانه ای شکل بودند. آسمان بالای کوه ها به طوربی رحمانه ای تاریک و ابرها آبستن آذرخش ، تگرگ و باران سیل آسا بودند.

این تابلو با تابلوهای دیگری که برای مسابقه فرستاده بودند هیچ هماهنگی نداشت ، اما وقتی با دقت به تابلو نگاه می کردید،در بریدگی صخره ای شوم ، جوجه پرنده ای را می دیدید که آنجا ، در میان غرش وحشیانه توفان ، آرام نشسته بود.

پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام نمود که برنده جایزه بهترین تصویر آرامش ، تابلو دوم است!! و سپس توضیح داد:

« آرامش آن چیزی نیست که درمکانی بی سروصدا، بی مشکل، بی کارسخت، یافت شود ؛ بلکه چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت ، قلب ما همچنان آرام باشد. این تنها معنی حقیقی آرامش است »

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir