هنر در فاصله هاست

هنر در فاصله هاست

گاندی خطاب به معشوقه اش :

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست …

زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم یخ می زنیم.

تو ، نباید آنکسی باشی که من میخواهم و من نباید آن کسی باشم که تو میخواهی کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.

من باید بهترین خودم باشم برای توو تو باید بهترین خودت باشی و بشوی برای من ….

خوب ِ من ، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها . . .

زندگی ست دیگر…

همیشه که همه رنگ هایش جور نیست همه سازهایش کوک نیست ،باید یاد گرفت با هر سازش رقصید حتی با ناکوک ترین ناکوکش،اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن.

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند به این سالها که به سرعت برق گذشتند به جوانی که رفت،میانسالی که می رود .

حواست باشد به کوتاهی زندگی به زمستانی که رفت ،بهاری که دارد تمام می شود کم کم،ریز ریز،آرام آرام،نم نمک…

زندگی به همین آسانی می گذرد ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد گاهی هم صاف است بدون ابر بدون بارندگی.

هر جور که باشی...

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir